×
m.senorady.cz Mobilní verze stránek - Přepnout na stránky určené pro mobilní zařízení? Pokračujte na m.senorady.cz ...

FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán Koronavirus Kanalizace Poplatky Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Poplatky
Územní plán
Kanalizace
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
0.0 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Zápis ze třináctého zasedání zastupitelstva obce

Zpět..

Zápis

o průběhu třináctého zasedání zastupitelstva obce Senorady,
konaného dne 14.11.2008 v kanceláři obecního úřadu

Starosta zahájil třinácté zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00 hodin a přivítal přítomné.

1) Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Jurka Jan, Rosa de Pauli Kristýna,
Zelníčková Jiřina, Trávníček Antonín, Horký David,Chaloupka Jan

Omluveni: Koníček Aleš

Zapisovatelkou byla jmenována Jitka Adamová
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu třináctého zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Horký D. a Jurka J., kteří vyslovili souhlas.

Usnesení č. 86
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu desátého zasedání zastupitelstva obce Jana Jurky a Davida Horkého.

Hlasování č.86 : pro-8, proti-0, zdržel se-0

Usnesení č.87
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Technický bod
2) Žádost Jaromír Kubík,Ivančice-odprodej pozemku
3) Žádost Eva Koníčková,Senorady-odprodej pozemku
4) Žádost Roman Bureš,Senorady-odprodej pozemku
5) Žádost Josef Horký,Senorady- pronájem obecního bytu
6) Rozpočtové opatření č.3
7) Diskuse

Hlasování č.87 : pro-8, proti-0, zdržel se-0

2) Žádost Jaromír Kubík,Ivančice,Ostřihom 17-odprodej části pozemku p.č.5499.
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o odprodej části pozemku 5499 (2000 m2).

Usnesení č. 88
Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku (cca 2000m2) p.č.5499 p.Jaromírovi Kubíkovi,Ivančice,Ostřihom 17 za účelem stavby rodinného domu.Cena pozemku (mimo ostatní poplatky) činí 10 Kč/m2.

Hlasování č.88 : pro-8, proti-0, zdržel se-0

3) Žádost Eva Koníčková,Senorady-odprodej pozemku p.č.4316/14
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o odprodej pozemku 4316/14 a konstatovalo,že
uvedený pozemek není využitelný pro potřeby obce.

Usnesení č.89
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.4316/14 pí.Evě
Koníčkové,Senorady.Cena pozemku (mimo ostatní poplatky) činí 10 Kč/m2.

Hlasování č.89: pro-8,proti-0,zdržel se-0


4) Žádost Roman Bureš,Senorady-odprodej části pozemku p.č.3578/3
Obecní zastupitelstvo po místním šetření projednalo žádost o odprodej pozemku 3578/3.
Hranice nového pozemku bude vytyčena dle dohody z místního šetření tak,aby nedošlo
k zúžení průjezdného profilu místní komunikace.Pozemek blíž potoku již není součástí žádosti.Obec tuto plochu potřebuje pro případné čištění potoka.

Usnesení č.90
Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku p.č.3578/3 směrem k místní komunikaci,
p.Romanu Burešovi,Senorady 129.
Cena pozemku (mimo ostatní poplatky) činí 10 Kč/m2.

Hlasování č.90.: pro-8, proti-0, zdržel se-0


5) Žádost Josef Horký,Senorady- pronájem obecního bytu
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p.Josefa Horkého,Senorady106 o pronájem
obecního bytu v areálu MŠ.

Usnesení č.91
Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu p.Horkému Jos.,Senorady 106.Měsíční nájem bude činit 2.500 Kč.

Hlasování č.91
: pro-8, proti-0, zdržel se-0

6) Rozpočtové opatření č.3
Účetní obce,paní Adamová,po dohodě se starostou,předložila zastupitelům ke schválení
rozpočtové opatření č.3.

Usnesení č.92
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3. dle návrhu.

Hlasování č.92
Pro-8,proti-0,zdržel se-0
7) Diskuse
V diskusi bylo projednáno konání Mikulášské nadílky v kulturním domě.Program bude upřesněn po dohodě s pí.Frolcovou.Cena jednoho balíčku pro děti bude cca 100 Kč.

Usnesení č.93
Zastupitelstvo schvaluje uvolnění financí na mikulášské balíčky pro děti a na nákup masek Mikuláše,čerta a andělů do 10.000 Kč.

Hlasování č.93
Pro-8,proti-0,zdržel se-0


V Senoradech 18.11.2008


Zapsala: AdamováOvěřovatelé zápisu: Vladimír Novák, starosta

 

obr Dokument ve formátu DOC.
obr Dokument ve formátu HTML.
obr Dokument ve formátu PDF.
obr Dokument ve formátu RTF.
obr Dokument ve formátu TXT.


Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Vložil: Vladimír Novák
Poslední změna: 2008-11-25 19:07:45


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120
67575 Mohelno

IČ: 00378593
Číslo účtu: 14720711/0100
Datová schránka: vg2bzei

Telefon: 568 642 033
Email: obec@senorady.cz
Podatelna: podatelna@senorady.cz
Starosta: starosta@senorady.cz

Úřední hodiny: středa 9-13hod
každý 3. pátek v měsíci 18-20hod

Starosta: Dana Prušková, DiS. (neuvolněná)
Telefon: 601 601 291 (po domluvě)

GPS: 49°7'26.91"N, 16°14'41.12"E
okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Czech Republic, European Union

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 125
2. Hasiči.
Počet hlasů: 122
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 85
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 80
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 86
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 113
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 81
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 94
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 133
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Tradiční prvomájový pochod
obr Jako každý rok jsme se i letos vydali 1. května na menší pochod po okolí...
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinka: Spravedlnost naruby, William Diehl
obr NOVÁ KNIHA K ZAPŮJČENÍ V KNIHOVNĚ Detektiv Sharky je nucen zastřelit drogového dealera v autobuse plném lidí. Za porušení bezpečnostních předpisů je potrestán a musí opustit oddělení narkotik. Nast..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2021 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2021 Miroslav Patočka