Obec Senorady

Poplatky

Od 1.1.2022 platí nová vyhláška k místnímu poplatku za odpadové hospodářství.
Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na účet číslo 14720711/0100 s variabilním symbolem čísla domu.

Odpad
650,- Kč osoba/rok
550,- Kč osoba do 15 let nebo žijící mimo území
obce během pracovního týdne/rok
platba jednorázově
splatnost do 30.6.2022

Psi
50,- Kč za psa/rok
100,- Kč za každého dalšího psa téhož držitele/rok
platba jednorázově
splatnost do 30.6.2022

Inzerce
50,- Kč za jedno hlášení v místním rozhlasu

Kategorie Úvod

Obrázky 0

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne: 2021-12-21
  • Sňato dne: 2022-06-30
  • Vložil: Jitka Adamová
  • Poslední změna: 2021-12-21 09:25:25