Obec Senorady

Nabídka - výkopové a stavební práce

Vážení spoluobčané,

v návaznosti na právě probíhající výstavbu kanalizace a ČOV v naší obci a po získání povolení k výstavbě domovních přípojek (bude žádat obec) bude vhodné zahájit samotnou realizaci domovních přípojek. Tam kde to bude technicky možné, je vhodné zahájit přípravné práce již v letošním roce. K samotnému přepojení na hlavní řad kanalizace ovšem nesmí dojít dříve než bude spuštěn provoz čistírny! K tomu by mělo dojít koncem letošního roku. Občané se po spuštění zkušebního provozu budou moci postupně přepojovat.
Abychom vám samotnou realizaci kanalizačních přípojek co nejvíce usnadnili, předáváme vám kontakty na firmy, které se specializují na drobné výkopové a stavební práce.


Kategorie Nejnovější

Obrázky 1

Soubory 2

Odkazy 1

O článku 4

  • Vyvěšeno dne: 2021-05-04
  • Sňato dne:
  • Vložil: Dana Prušková, DiS.
  • Poslední změna: 2021-05-04 16:02:33