×
m.senorady.cz Mobilní verze stránek - Přepnout na stránky určené pro mobilní zařízení? Pokračujte na m.senorady.cz ...

FACEBOOK SENORADY: Obec Senorady má své stránky na aktuálně nejpopulárnější sociální síti Facebook. Naleznete zde nejrychleji aktuální informace z obce, celá fotoalba z akcí v obci, pozvánky na obecní události, ankety, videa a příspěvky ostatních uživatelů.
YOUTUBE SENORADY: Videa z obce Senorady naleznete na našem streamu služby YouTube. Tato videa jsou také dostupná z článků na obecních stránkách. Nejaktuálnější videa budete mít po přihlášení se k odběru našeho streamu ObecSenorady na YouTube.
TWITTER SENORADY: Hlášení místního rozhlasu, krátké zprávy, upoutávky a postřehy z dění v obci Senorady naleznete na mikroblogu Twitter. Připojte se k nám a sledujte naše tweety na @Senorady.
GOOGLE+ SENORADY: Pokud dáváte přednost sociální síti Google+, máme pro vás i zde stránku obce Senorady. Oproti účtu na Facebooku se obsah více orientuje na obrazové a video informace.
GEOCACHING SENORADY: Obec Senorady vytvořila první obecní schránku turisticko sportovní hry Geocaching v ČR. Pokud se chcete do této zajímavé aktivity zapojit, nalezení kešky Tvrz Senorady je tím správným krokem :)
FLICKR SENORADY: Na kvalitní fotografie z okolí obce ve vysokém rolišení je zaměřen Flickr Senorady. Vytvořte si svůj účet Flickr, nahrávejte fotografie a ty nejlepší publikujte ve společné skupině "Galerie Senorady".

Seno+

Obec Senorady
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Formuláře Vyhlášky
Doporučujeme: Územní plán Koronavirus Kanalizace Poplatky Košt 2018 Reportáž ČT1 Facebook Geocaching
Aplikace: ENVIRO e-MUZEUM e-RÁDCE WEBCAM e-Hřiště MMS zprávy SenoTV SENO+ SLABOZRACÍ
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Formuláře
Poplatky
Územní plán
Kanalizace
Volby
Dotazníky
Zpravodaj
Bezpečnost
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Fotografie
Webcam arch.
Zahrada
3D foto
Enviro info
Geocaching
GPS trasy
Galerie
Sportovní hřiště
obr HISTORIE
Historie
Rodáci
Mapy
Paměti
Pověsti
Z kronik
Arch. fota
Pozvánky
Pohlednice
Listiny
Exponáty
Knihy (MZA)
Genealogie
Výzkum
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Sokol
Mládež
Motorkáři
Farnost
obr TRADICE
Plesy
Ostatky
Velikonoce
1.máj
Dětský den
Pouť
Hody
Strašidelný rej
Vinné košty
Mikuláš
obr AKCE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr AKTUÁLNÍ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr HLÁŠENÍ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr FOTBAL A
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
obr FOTBAL B
2005
2006
2007
2008
2009
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr ONLINE

webcam

obr METEO

meteo
0.0 °C

obr SenoTV

webcam

obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

IDS
Ivančice
Jižní Mor.
JMK - aktual.
JMK - úřední
JMK - média
Kr.Vysočina
Vysočina
Kladeruby
Brno
Třebíč
Diecéze
Samospráva

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr RSS kanál
Nové články pro vaše RSS čtečky:
RSS 2.0
obr OSTATNÍ
Czech POINT Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb ids jmk mesta-obce epusa portal.gov.cz spov.org spov.org kladeruby e-muzeum senorady

Závěrečný účet obce za r.2006

Zpět..

Návrh závěrečného účtu obce Senorady za rok 2006

Účetní závěrka – výsledek hospodaření obce za rok 2006

Neinvestiční přijaté dotace ze SR (pol. 4111) 40.405,- Kč
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (pol. 4112) 5.937,- Kč
Ostatní neivestiční přijaté dotace ze SR (pol. 4116) 14.290,- Kč
Neinvestiční přijaté dotace od kraje (pol. 4122) 45.172,- Kč
Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol. 4213) 98.499,- Kč

Dotace do rozpočtu obce za rok 2006 činily celkem 204.303,- Kč

Rozpis přijatých dotací:
Účelové dotace poskytnuto čerpáno v Kč
ÚZ 15091 výsadba zeleně 14.290,- 14.290,-
ÚZ 98071 volby 20.405,- 14.333,-
ÚZ 98187 volby do zastupitelstev 20.000,- 12.921,50
ÚZ 90578 SFŽP –doplatek na skládku 98.499,- 98.499,-
ÚZ 103 na obnovu lesa z JMK 45.172,- 45.172,-

Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotací na volby ve výši 13.150,50 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 31.1.2007.

Rozpočet obce na rok 2006

Rozpočet obce na rok 2006 ve výši 3461,4 tisíc Kč byl zveřejněn dne 1.3.2006 a schválen v zastupitelstvu dne 17.3.2006. Do doby schválení rozpočtu bylo platné rozpočtové provizorium a to ve výši 800 tisíc Kč na straně příjmů i výdajů. Rozpočtová opatření v pořadí č. 1 až 6 byla schválena v zastupitelstvu následovně: RO č.l schváleno dne 21.4.2006, RO č.2 bylo schváleno dne 30.6.2006, RO č. 3 dne 8.9.2006. RO č.4 13.10.2006, RO č. 5 dne 24.11.2006 a RO č.6 dne 12.1.2007.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006

Rozpočet a jeho plnění schválený upravený plnění % plnění

Třída l – daňové příjmy 2.773.500 2.773.500 2.761.556 99,57
Třída 2- nedaňové příjmy 682.000 815.100 621.997 76,31
Třída 3- kapitálové příjmy - 1.707.400 1.707.400 100,00
Třída 4- přijaté dotace 5.900 204.400 204.303 99,95
Příjmy celkem 3.461.400 5.500.400 5.295.257 96,27
Třída 5- běžné výdaje 2.151.400 2.554.600 2.306.157 90,27
Třída 6- kapitálové výdaje 750.000 1.019.700 882.800 86,57
Výdaje celkem 2.901.400 3.574.300 3.188.958 89,22
Saldo: příjmy-výdaje -560.000 -1.926.100 -2.106.299 109,36
Třída 8- financování
Splátka úvěru -432.000 -432.000 -432.000 100,00
Prostředky minulých let -128.000 -1.494.100 -1.674.299
Financování celkem -560.000 -1.926.100 -2.106.299 109,36
Přebytek -2.106.299

Zůstatek na účtu k 31.12.2006
Účet 231 10 základní běžný účet u Komerční banky 4.702.313,23 Kč

Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje majetku (plynovod) byly uskutečněny dle uzavřené smlouvy v měsíci prosinci 2006, nebyly rozpočtovány.
Kapitálové výdaje – oproti rozpočtu nebyly vyčerpány výdaje na autobusovou zastávku do konce roku. Částka 260 tisíc bude rozpočtována v roce 2007.
Vybudování autobusové zastávky 851.253,30 Kč
Dokumentace k vodní nádrži 22.015,-- Kč
Nákup pozemku od Hypra Aleše 9.532,-- Kč

Do oprav majetku dodavatelským způsobem obec vložila tyto částky
Oprava komína na obecním bytě 6.211,-- Kč
Oprava veřejného osvětlení 330.615,-- Kč

Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány.
Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím:
TJ Sokol Senorady – 25.000,- Kč, Mateřská škola Mohelno 1.000,- Kč a Myslivci 10.000,- Kč

Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena na základě příkazu starosty ze dne 24.11.2006 ke dni 31.12.2006
Podložena inventarizačními soupisy majetku. Dokladová inventarizace účtů včetně soupisů pohledávek, závazků a podrozvahových účtů. Byl porovnán stav skutečný se stavem účetním.
Rozdíly nebyl zjištěny. Výsledky inventarizace byly projednány v zastupitelstvu dne 2.3.2007.
Z evidence byl vyřazen faxový přístroj pro jeho nefunkčnost, část plynovodu – prodej JMP a dřevěné židle.
Nově zařazený majetek – promítací plátno, telef. a faxový přístroj Panasonic, elektrocentrála a nootbock Toshiba.

Vedení účetnictví
Obec účtovala v roce 2006 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Obec není zřizovatelem příspěvkových organizací. Fondy obec zřízeny nemá. Podnikatelskou činnost obec nemá.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
Přezkoumání hospodaření obce provedl auditor ing. Karel Cejpek, dekret č. 0313
Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Plné znění zprávy je přílohou k závěrečnému účtu.

V Senoradech dne: 4.6.2007

Schváleno zastupitelstvem dne 29.6.2007

Vyvěšeno: 8.6.2007
Sňato: 25.6.2007

 

obr Dokument ve formátu DOC
obr Dokument ve formátu RTF
obr Dokument ve formátu PDF
obr Dokument ve formátu HTML
obr Dokument ve formátu TXT


Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Vložil: Jitka Adamová
Poslední změna: 2007-06-26 19:16:43


Pro uživatele Google+:

Pro uživatele Facebooku:

Obec Senorady

Senorady 120
67575 Mohelno

IČ: 00378593
Číslo účtu: 14720711/0100
Datová schránka: vg2bzei

Telefon: 568 642 033
Email: obec@senorady.cz
Podatelna: podatelna@senorady.cz
Starosta: starosta@senorady.cz

Úřední hodiny: středa 9:00-13:00
každý 3. pátek v měsíci 17:30-19:30

Starosta: Dana Prušková, DiS. (neuvolněná)
Telefon: 601 601 291 (po domluvě)

GPS: 49°7'26.91"N, 16°14'41.12"E
okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Czech Republic, European Union

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ
obr ZOBRAZENÍ
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci obr
Information in English obr
Auskunft auf Deutsch obr
Informations en français obr
информации obr
WAP (info)
SENO+
e-ROZHLAS
Rezervace hřiště
RSS kanál
obr ANKETA
Jaká maska na ostatkové zábavě 2019 se vám líbila nejvíce?

1. Rakeťák Kim a další prezidenti.
Počet hlasů: 143
2. Hasiči.
Počet hlasů: 133
3. Černokněžník.
Počet hlasů: 96
4. Králíci z klobouku.
Počet hlasů: 91
5. Vězeňská služba.
Počet hlasů: 97
6. Upírky a čert.
Počet hlasů: 124
7. Komtesa a včelka.
Počet hlasů: 88
8. Jeptišky.
Počet hlasů: 105
9. Prasátko a vlk.
Počet hlasů: 145
Graf ankety

obr ENVIRO
Environmentální informační systém obce Senorady. Počasí, odpady, GPS orientace, zahrada, webové kamery, hlášení skládek, zprávy emailem, ekologická hra apod..

ENVIRO

obr e-MUZEUM
Elektronické muzeum obce Senorady naleznete na adrese:

e-MUZEUM

obr PANORAMA
Virtuální panoramatické snímky z obce Senorady a z blízkého okolí:

Virtuální panoramata

obr MMS
Nyní máte možnost zasílat své MMS zprávy z mobilu přímo na webové stránky:

MMS zprávy

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ
Pálení čarodějnic
obr Ve středu 30. dubna v 17 hodin na hřišti v Senoradech proběhlo pálení čarodějnic..
obr KNIHOVNA DOPORUČUJE
Knižní novinka: Král Krysa, James Clavell
obr NOVÁ KNIHA K ZAPŮJČENÍ V KNIHOVNĚ Na východním cípu ostrova Singapuru, v zajateckém táboře Čangi, jsou vězněni spojenečtí vojáci. Krutí japonští dozorci, nedostatek jídla, malárie, cholera i absenc..
obr KNIHOVNA ON-LINE
On-line katalog knihovny umožňuje vyhledávat ve fondu knihovny nebo získat informace o vašich výpůjčkách:

ON-LINE katalog

obr STARÉ STRÁNKY
Webové stránky obce z let 2000 až 2006, články, foto, info, mládež..

mladez.senorady.cz

obr ODKAZY
Jihomoravský kraj
Portál veřejné správy ČR
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Kladeruby
V.Nezval - Biskoupky
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr OCENĚNÍ, TISK, ..
Zlatý erb 2012 - JMK
Zlatý erb 2010 - ČR
Zlatý erb 2010 - JMK
Zlatý erb 2009
Zlatý erb 2008 - ČR
Zlatý erb 2008 - JMK
Zlatý erb 2007
Zlatý erb 2006
Senorady na ČT1 (geocaching)
Senorady na ČT1 (web)
Senorady na ČRo Brno
Turista: e-Muzeum
Zrcadlo: Geocaching Senorady
Senorady v HN (web)
e-Servis: Muzeum Senorady
e-Servis: Facebook Senorady
Moderní obec: e-Muzeum
Vlastivědný věstník moravský
Napsali o erbu 2010
Napsali o erbu 2008
Napsali o erbu 2007
Czech POINT
Online rezervace

©2006-2021 Obec Senorady. Publikační systém a webdesign ©2006-2021 Miroslav Patočka