Obec Senorady

Publicita projektu - Výstavba kanalizace a ČOV

V roce 2022 byla v naší obci dokončena výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

Na tuto investiční akci obec obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 54 099 122,-kč a z Jihomoravského kraje ve výši 10 000 000,-kč. Svazek Vodovody a kanalizace poskytl příspěvek 2 384 211,-kč. Celkové způsobilé výdaje byly ve výši 94 986 123,-kč. Výdaje, které nebyly kryty dotací obec financovala úvěrem a vlastními prostředky.

V přílohách zveřejňujeme trvalé pamětní desky pro publicitu projektu.

Kategorie Nejnovější

Obrázky 2

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne: 2023-01-24
  • Sňato dne:
  • Vložil: Dana Prušková, DiS.
  • Poslední změna: 2023-01-24 22:11:43