Obec Senorady

HLÁŠENÍ 06.01.2023

1. Oznamujeme občanům, že zítra dne 7.1.2023 bude od 13:00 hodin v naší obci probíhat Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, kteří se rozhodli do sbírky v letošním roce přispět.

2. Lesní správa Náměšť nad Oslavou upozorňuje vlastníky lesa, že dle veřejné vyhlášky obecné povahy bylo stanoveno, že kůrovcové souše v lesních porostech musí být zpracovány do 31.12.2022. Kůrovcové souše jsou nestabilní a mohou být zdrojem ohrožení návštěvníků lesa, popřípadě provozu na pozemních komunikacích a blízkých stavbách.
Žádáme vlastníky lesa o asanaci kůrovcových souší v co nejkratším termínu. Po těžbě prosím kontaktujte svého odborného lesního hospodáře s údaji o katastrálním území, parcelním číslem/porostem a především množstvím vytěženého kůrovcového dříví v m3.
Kontakt OHL ČR: Claudia Špičková 606 097 972, Claudia.spickova@lesycr.cz

3. Myslivecký spolek Nová Ves oznamuje návštěvníkům lesa, že v neděli dne 15.1.2023 bude v katastrálním území obce Nová Ves probíhat myslivecká naháňka.

Kategorie Nejnovější

Obrázky 1

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne: 2023-01-06
  • Sňato dne:
  • Vložil: Dana Prušková, DiS.
  • Poslední změna: 2023-01-06 16:44:22