Obec Senorady

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2006

Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2006
Obecní úřad v Senoradech dle §8 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle Vnitřní směrnice obce Senorady 1/2002 předkládá výroční zprávu za rok 2006.

1. Počet písemně podaných žádostí o informace
· V roce 2006 nebyla podána žádná písemná žádost o informace dle zákona
2. Počet podaných odvolání ( rozkladů) proti rozhodnutí
· V roce 2006 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí
3. Přezkoumání rozhodnutí soudem
· V roce 2006 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací
4. Řízení o sankcích za nedodržování zák. č.106/1999 Sb.
· V roce 2006 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona


5.1.2007 Vladimír Novák-starosta

Kategorie Nejnovější

Obrázky 0

Soubory 5

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Vladimír Novák
  • Poslední změna: 2007-01-11 12:05:45